CONTENIDORS: Big Bags de 1 m3 o 2 m3

”Tot tipus de contenidor per tot tipus de residu”