CONTENIDORS: de 5 m3 a 40 m3

”Tot tipus de contenidor per a tot tipus de residu”