• Empresa Eco-sostenible dedicada a la gestió de residus, servicis i contractes.

L’experiència de l’empresa en la prestació de servicis d’arreplegada de residus sòlids urbans es remunta a l’any 1962, any en què el seu fundador Joaquín Lerma va iniciar l’aventura d’esta empresa.

Des de llavors aquest servici s’ha anat complementant a poc a poc amb altres com l’arreplegada de qualsevol tipus de residus amb tot tipus de contenidors, l’arreplegada selectiva municipal,  les neteges industrials, la venda de contenidors, la venda de mobiliari urbà, etc.

La característica principal de Joaquín Lerma S.A. es que està posicionada com una empresa que respecta el medi ambient i que és conscient del canvi climàtic. La companyia a més de posseir una flota de vehicles amb les últimes tecnologies i de menor contaminació, garantix als seus clients que els residus seran traslladats a gestors autoritzats on s’efectue el seu tractament i si és procedent, reciclatge.

Com a mostra del nostre compromís amb el medi ambient i sempre prestant servicis de qualitat, l’any 2007 hem obtingut el certificat de sistema de gestió ambiental ISO 14001 i el certificat de gestió de qualitat 9001.

Com a empresa puntera en el sector de servicis, apostem per la innovació, per això el Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya ens ha atorgat el segell de PIME INNOVADORA.