LLAVAT DE CONTENIDORS

El llavat dels contenidors es realitza en coordinació amb el servici d’arreplega de R.S.U i recollida de selectiva. Els contenidors es netegen, desinfecten i aromatitzen, tant per l’interior com per l’exterior.

Per a oferir el servici l’empresa Joaquin Lerma S.A. disposa dels mitjans següents:

Camions llava contenidors de càrrega superior: Permeten el llavat dels contenidors (exterior i interior) de càrrega superior “in situ”. Poden realitzar accions de neteja en les ubicacions dels contenidors, vials afectats i trapes de contenidors soterrats.

Camions llava contenidors de càrrega posterior i neteja: Permeten el llavat dels contenidors (exterior i interior) de càrrega posterior “in situ”. Poden realitzar accions de neteja en les ubicacions dels contenidors i vials afectats.

Tots els equips estan dotats amb les tecnologies més actuals del mercat, a més porten incorporades pistoles d’alta pressió per a realitzar neteges específiques.