NETEJA VIAL E INDUSTRIAL

Equips especialment qualificats i innovadors per a la neteja de grans superfícies, naus i garatges. Tot això comptant amb un personal qualificat amb molts anys d’experiència.

Vehicle 4×4: Amb depòsit independent de 1.000 litres d’aigua i equip d’alta pressió proveït de pistola i mànega extensible.

Barredores-Aspiradores y Fregadores-Aspiradores: Disseny innovador per a les tasques de neteja difícils i de gran potència per a l’aspirat, sense alçar pols i secat ràpid. S’adapten a cada tipus de sòl. Accedixen a les zones de difícil accés, nivell sonor baixl. Sempre utilitzant productes específics per a cada tipus de neteja i sòls.

Neteges en altura: Neteja de vidres i elements (tubs, bigues, fanals…) de difícil accés.