PLANTA DE VALORACIÓ I TRANSFERÈNCIA EN RÓTOVA

Gestor autoritzat de residus no perillosos:

  • Realització de documents d’acceptació de residus
  • Execució de certificats de destrucció de mercaderies

Recuperador autoritzat de paper i cartó:

  • Certificats de destrucció de documents
  • Admissió de residus no perillosos per a productors i transportistes

”VALOREM ELS SEUS RESIDUS”