Recollida de residus Industrials en Contenidors

”Tot tipus de contenidor per a tot tipus de residu”

  • Servici de camió polp

    Per a arreplegues de residus, podes, fustes i ferralla.

  • Recollida i compra de ferralla

  • Recollida i transport residus tòxics perillosos

    Al gestor autoritzat, núm. autorització: 138/TP/CV.

  • Gestió d’Ecoparcs públics i centres comercials